Program

Plenáris előadások / Plenary Session

9:00 – 10:50
Moderátor (Moderator): Szabó Szilvia egyetemi docens (METU)

9:00- 9:20

Nagy Elek
Kiss Ferenc
Poór József
Megnyitó – köszöntők (Welcome speaches)

Dr. Nagy Elek, BKIK elnöke (President)
Dr. Kiss Ferenc, METU innovációs rektorhelyettese (Vice-Rector for Innovation)
Dr.Poór József DSc.egyetemi tanár, Szervező Bizottság elnöke (Chair of Organizing Commette)

10:00 - 10:20

Dajnoki Krisztina
(Debreceni Egyetem)
Márton Mónika

(Legacy Kft.)
A tanácsadás jövője - Kihívások a XXI. században (Future of Consuling - Challenges in the 21st Century)
A tanácsadás jövője - Kihívások a XXI. században

9:20 - 9:40

Mezei Szabolcs
(PWC)
Trendek-tendenciák a magyarországi tanácsadó gyakorlatban (Trends and tendencies in Management Consulting in Hungary)
Trendek-tendenciák a magyarországi tanácsadó gyakorlatban (Trends and tendencies in Management Consulting in Hungary) (Mezei Szabolcs partner a PricewaterhouseCoopers budapesti irodája, a VTMSZ előző elnöke - partner of Budapest office of Pricewaterhouse and former Chair of Hungarian Association of Management Consulting Organizations

10:20 - 10:40

Eric Sanders
(Elmhurst University, USA)
Trendek, tendenciák a tanácsadásban (Trends and tendencies in Management Consulting in US)
Trendek, tendenciák a tanácsadásban (Trends and tendencies in Management Consulting in US) (Eric Sanders, former acting chair of Academy of Management Consulting chapter, Assistant professor, Elmhurst University, USA – az Amerikai Vezetéstudományi Akadémia Tanácsadási Szekciójának korábbi elnöke)

9:40 - 10:00

Verő Barbara
(Future Proof Consulting)
Tanácsadók az ügyfél szemével


Tanácsadók az ügyfél szemével (Verő Barbara, a Nestlé korábbi HR igazgatója, a Future Proof Consulting vezetője és tulajdonosa)

10:40 - 10:50

Kérdezz-felelek az előadóktól
(Q&A session)
Kérdezz-felelek az előadóktól
(Q&A session)

10:50 - 11:30

Szünet
Közben: 11:00-11:20 Sajtótájékoztató

10:50-11:30

Szünet
Közben: 11:00-11:20 Sajtótájékoztató

Szekcióülések / Session

11:30-13:15

1. szekció (Session)


Globális, regionális és helyi trendek a tanácsadás különböző területein
(Global, regional and local trends of consulting)

Szekcióvezető:
Csákvári Péter, VTMSZ elnöke
Poór József, egyetemi tanár (BKIK-SJE)1. szekció (Session)

11:30-11:45
Csapó Ildikó
Tanácsadási gyakorlatok az ügyféligények tükrében

11:45-12:00
Papp-Váry Árpád Ferenc – Gyurácz-Németh Iván – Béres Szilárd
A piacra lépés előtti alapvető döntés startupok számára: értékesítés-vezérelt versus marketingkommunikáció-vezérelt stratégia? A leslie’s compass modell gyakorlati alkalmazása

12:00-12:15
Papp-Váry Árpád Ferenc
A város értékesítésétől, a várospromóción keresztül a városmarketingen át a városmárkázásig – A tanácsadói megközelítések fejlődése

12:15-12:30
Bódis Gábor
Figure It Out

12:3012:45
Boros Péter
Liquid Üzleti Stratégia - avagy hogyan vigyázzunk a gyerekre a fürdővíz kiöntésekor

12:45-13:00
Tokár-Szadai Ágnes
Társadalmi vállalkozások tanácsadási igényei a COVID-19 járvány előtt és napjainkban


13:00-13:15
Q&A kérdések és válaszok

2. szekció (Session)


Trendek és tendenciák a stratégia, szervezetalakítás,szervezetfejlesztés területein
(Trends and tendencies in fields of strategy, OD and organisational design)

Szekcióvezető:
Németh Gergely, SZMT elnöke
Szabó Szilvia, egyetemi docens (METU)


2. szekció (Session)

11:30-11:45
Berke Szilárd
A szervezeti kiválóság keresése: online üzleti tanácsadások tapasztalatai Covid idején

11:45-12:00
Tarjáni Ariella Janka – Kalló Noémi
Feladatmenedzsment eszközök tanácsadóknak

12:00-12:15
Csaba Zoltán
Ha az élet citromot ad, készíts belőle limonádét – Agilis tanácsadás online

12:15-12:30
Molnár Anna – Dernóczy-Polyák Adrienn – Józsa László
A fogyasztói magatartás változása és alakulása a Covid 19 járvány idején empirikus vizsgálatok tükrében

12:3012:45
Mészáros Aranka
A vezetők érzékenyítési tréningje

12:45-13:00
Q&A kérdések és válaszok

3. szekció (Session)


Válságkezelés-válságmenedzselés

(Crises management)

Szekcióvezető:
Baji-Gál Csaba, VOE elnöke
Noszkay Erzsébet, professzor emerita (METU)

3. szekció (Session)

11:30-11:45
Noszkay Erzsébet
Egy KKV Covid kutatás margójára

11:45-12:00
Schmelzer Tekla – Baji-Gál Csaba
Expanzió mint változási folyamat és fenntartható növekedés - egy magyarországi családi kkv esete

12:00-12:15
Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna
A vállalati fordulatkezelési tanácsadás aktualitásai a fenntarthatósági elvek keretében

12:15-12:30
Négrádi Tamás
Mezőgazdasági kkv-k megújulási lehetőségei a Covid árnyékában, avagy változz vagy véged

12:3012:45
Láncz Gábor
A pandémia 2 évének a tanulságai a változásmenedzsment szemszögéből

12:45-13:00
Q&A kérdések és válaszok

PhD szekció (Session) 1.


Menedzsment és tanácsadás
(Management and consulting)

Szekcióvezető:
Drimál István, BKIK küldött
Kenderfi Miklós, egyetemi docens (MATE)

PhD szekció (Session) 1.

11:30-11:45
Barna Zsolt
Régi sémák, új helyzetek – projektkihívások a megváltozott környezetben

11:45-12:00
Jenei Szonja - Módosné Szalai Szilvia
A digitális transzformáció, a munkavállalói igények átalakulása és a pandémia hatásai: a rugalmas munkarend tendenciaszerű erősödése

12:00-12:15
Szalai Bálint
A külső és a belső motiváció alakulása a nemek, a generációk és az önkéntesség szempontjából

12:15-12:30
Molnár Szilvia
Kultúrák találkozása, avagy a japán expatok beilleszkedési nehézségei a külföldi kiküldetés során

12:30-12:45
Molnár Csilla
A munkahelyi pszichés jóllét jelentősége

12:45-13:00
Potháczky Rácz Irma
Tehetségmenedzsment trendek


13:00-03:15
Q&A kérdések és válaszok

13:00 - 14:00

Szünet

13:00 - 14:00

Szünet

14:00-15:30

4. szekció (Session)


Alap- és segédfolyamatok menedzselésének módszerei
(Mgmt. methods of basic and auxiliary processes)

Szekcióvezető:
Tarjáni István, MÉT elnöke
Széles Zsuzsanna, egyetemi docens (METU)


4. szekció (Session)

14:00-14:15
Nádasdi Ferenc – Keszi-Szeremlei Andrea
Technológiai folyamatok fejlesztése az értékmódszertan (Value Methodology) alkalmazásával

14:15-14:30
Gulyás József
Milyen tanácsokra vár a KKV szektor 2022 ben?

14:30-14:45
Gaják Gellért – Oláh Zoltán
Nyomásos alumínium öntési technológia fejlesztése értékelemzéssel

14:45-15:00
Kállai-Szabó Barnabás
Koncepcionális tervezéshez kapcsolódó termékfejlesztés előkészítése értékelemzéssel

15:00-15:15
Tarjáni István – Tarjáni Ariella Janka
A szervezet változtatási kapacitásának fejlesztése értékelemzéssel

15:15-15:30
Q&A kérdések és válaszok

6. szekció (Session)


Személyzetmenedzselés, tréning és coaching
(Personal mgmt.., training and coaching)

Szekcióvezető:
Fata Lászó, OHE elnöke
Szabó Katalin, egyetemi docens (MATE)

6. szekció (Session)

14:00-14:15
Budavári-Takács Ildikó
Az emberi erőforrás tanácsadás szerepe a mobbing prevenciójában

14:15-14:30
Csehné Papp Imola – Frányó Zsófia Zsuzsanna
A COVID-19 karantén hatására történt életmódbeli változások

14:30-14:45
Balog Katalin – Illés B. Csaba
Az agilis működési modell értékelése, mint a vállalati belső illeszkedés új formája, elsősorban a munkavállalói megtartás és elkötelezettség szempontjából

14:45-15:00
Dunay Anna – Szuda Csaba – Illés Bálint Csaba
A humánerőforrás szerepe a vállalati minőségmenedzsment sikeres megvalósításában

15:00-15:30
Q&A kérdések és válaszok

5. szekció (Session)


Információ- és adatmenedzselés, tudásmenedzsment
(Information and data mgmt., knowledge mgmt..)

Szekcióvezető:
Tajthy Krisztina, IVSZ főtitkára
Kiss Ferenc, innovációs rektorhelyettes (METU)

5. szekció (Session)

14:00-14:15
Rendes Szabolcs
Covid hatása a pályázati lehetőségekre

14:15-14:30
Kölkedi Krisztián
A Hungarian Startup University Program múltja – jelene – jövője

14:30-14:45
Szabóné Szabó Andrea
Küldetésorientált vezetés a Magyar Honvédségben: szemléletváltás, hatékonyság, fejlődés

14:45-15:00
Vass Vilmos – Kiss Ferenc
Tudástőkébe befektető stratégiai program implementációs összefüggései és tanácsadási aspektusai felsőoktatási környezetben

15:00-15:30
Q&A kérdések és válaszok

PhD szekció (Session) 2.


Menedzsment és tanácsadás
(Management and consulting)

Szekcióvezető:
Pató Gáborné Szűcs Beáta, egyetemi docens (ELTE)
Dajnoki Krisztina, egyetemi docens (DE)

PhD szekció (Session) 2.

14:00-14:15
Kasek Roland
Egyensúlykeresés bizonytalanság idején. A mentális egészségügy jelene tanácsadói szemmel

14:15-14:30
Hámori Tamás Tibor
Globalizáció és stratégiai tanácsadás egy gyorsan változó világban

14:30-14:45
Beke Anna
Magyarország tanácsadó piacának jellemzői a COVID-19 világjárvány előtt és alatt, és a lehetséges fejlődési irányok

14:45-15:00
Dr. Kenderfi Miklós, Győrváriné Tumpek Gabriella
Munkavállalói értékek a gyermekvállalás tükrében

15:00-15:15
Kmoskó Judit
HR - A tanácsadó szektor sajátosságai

15:15-15:30
Q&A kérdések és válaszok

15:30 - 16:00

Szünet
Moderátor(Moderator): Jarjabka Ákos egyetemi docens (PTE)
VOE díj átadása (Presentation of VOE awards)
A megjelenés alatt lévő angol nyelvű Management consulting handbook (Akadémiai Kiadó, Budapest 2021.) bemutatása
(Presentation of the Management consulting handbook (English language) (Akadémic Publishing House, Budapest 2021 under publication)

15:30 - 16:00

Szünet
Moderátor(Moderator): Jarjabka Ákos egyetemi docens (PTE)
VOE díj átadása (Presentation of VOE awards)
A megjelenés alatt lévő angol nyelvű Management consulting handbook (Akadémiai Kiadó, Budapest 2021.) bemutatása
(Presentation of the Management consulting handbook (English language) (Akadémic Publishing House, Budapest 2021 under publication)

Záró plenáris előadások és Zárszó

16:00-17:15

Moderátor (Moderator): Jarjabka Ákos egyetemi docens (PTE)

16:00 - 16:20

Kerekes Kinga
(Babeş–Bolyai University)
A menedzsment tanácsadás trendjei Romániában (Trends and tendencies of management consulting in Romania)Menedzsment tanácsadás trendjei Romániában (Trends and tendencies of management consulting in Romania - Kerekes Kinga, egyetemi docens, Babeş–Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia – Associate professor, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

16:20 - 16:40

Szeiner Zsuzsanna
(Selye János Egyetem)
Menedzsment tanácsadás trendjei Szlovákiában (The trends of management consulting in SlovakiaMenedzsment tanácsadás trendjei Szlovákiában (The trends of management consulting in Slovakia - Dr. Szeiner Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem, Komármom, Szlovákia – lecturer of J. Selye University, Komárno Slovakia)

17:00 - 17:15

Szabó Szilvia
Fiatal kutatók díjazása

Kiss Ferenc
Poór József

Konferencia zárása
(Conference closing)


Záró beszédek

16:20 - 17:00

Agneš Slavić
Nemanja Berber
Dimitrije Gašić

(University Novi Sad)
A menedzsment tanácsadás trendjei Szerbiában a Covid 19 alatt (The trends of management consulting in Serbia during the COVID-19 pandemic)
A menedzsment tanácsadás trendjei Szerbiában a Covid 19 alatt (The trends of management consulting in Serbia during the COVID-19 pandemic,- Agneš Slavić, Nemanja Berber, Dimitrije Gašić , Private Professo, Associate Professor and Assistant Professor, Faculty of Economics, Subotica, University Novi Sad - egyetemi magántanár, egyetemi docens, egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem Szabadkai Kara)