Sajtószoba

11:00-11:20 Sajtótájékoztató

Résztvevők:
Poór József, egyetemi tanár (SJE – MATE)
Szabó Szilvia, egyetemi docens (METU), a HSZOSZ elnökségi tagja
Eric Sanders, former acting chair of Academy of Management Consulting chapter, assistant professor, Elmhurst University, USA
Csákvári Péter, a VTMSZ elnöke
Mezei Szabolcs, partner PriceWaterhouseCoopers BudapestiIroda, a VTMSZ előző elnöke
Kiss Ferenc innovációs rektorhelyettes (METU)

Sajtóanyag

„Megújulás és növekedés a Covid árnyékában” című
Nemzetközi Tanácsadói Konferencia
(összefoglaló)

Beharangozó a sajtó számára_2021_NTKA rendszerváltás előtt az üzem- és munkaszervezés jelentette a tanácsadást Magyarországon, amelynek már abban az időben is voltak kiváló hazai szakemberei. Nem véletlen, hogy a rendszerváltást követően szinte azonnal, az 1990-es évek elején a régióba települő transznacionális tanácsadó cégek előszeretettel választották Budapestet, hogy onnan irányítsák kelet európai divíziójukat. Magyarországon a tanácsadás a rendszerváltástól egészen 2007-ig viszonylag töretlenül fejlődött. Az említett évben közel 4.500 tanácsadót foglalkoztató magyarországi iparág és éves árbevétele elérte 346 millió eurót (121 milliárd Forint). Ez az érték a rákövetkező válságos évek során csökkent, majd 2013-tól újra növekedésnek indult és 2019-re elérte a 390 millió eurót (136 milliárd forint).

A tanácsadási iparágat már eddig számos módon és jelentősen befolyásolta a globális világjárvány. Összességében elmondható, hogy a jelenlegi válság változó hatást gyakorolt a tanácsadó iparág szereplőire. Az ügyfélszektorokhoz hasonlóan egyaránt voltak nyertesei és vesztesei is az aktuális helyzetnek. Ugyanakkor összességében inkább mérsékeltnek nevezhető a pandémia hatása, úgy a globális, mint belföldi viszonylatban ezen a területen.

Húsz éve két évenként rendezi meg a Budapesti Kereskedelmi Kamara XX-as osztálya az Országos Tanácsadói Konferenciákat. Ez az esemény az utóbbi években külföldi előadók közreműködésével nemzetközi fórummá vált. BKIK XX-as osztálya mindig törekedett arra, hogy a tanácsadó szakmában működő szakmai szövetségekkel (IVSZ, MÉT, OHE, SZMT, VOE, VTMSZ) és egyetemekkel (DE, MATE, METU, PTE, SJE)  karöltve rendezze meg ezt a konferenciát. Ez az idei rendezvény esetében sem történt másként.

A mostani tizedik konferenciánk alkalmából folytatni kívánjuk az elmúlt húsz év során eddig lezajlott országos és nemzetközi tanácskozásaink gyakorlatát. Az idén is a tanácsadás minden területére és a menedzsment különböző szakterületére kiterjedő témákat szerepeltetünk a programunkban.

A Budapesti Metropolitan Egyetem társzervezésében megrendezendő konferencián a két plenáris (délelőtti és délutáni), valamint hat szakmai és két PhD szekcióban összesen negyvenkilenc előadás hangzik el. A magyarországi előadók mellett hat külföldi előadója is lesz a konferenciánknak.

Dr. Poór József DSc.
BKIK XX-as osztály elnöke
egyetemi tanár
e-mail: poojf(at)t-online.hu


Dr. Kiss Ferenc
Budapesti Metropolitan Egyetem
innovációs rektorhelyettes
e-mail: fkiss(at)metropolitan.hu,